Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.

SI ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADO
Los CDC actualizaron esta guía para las personas que tienen la vacunación completa. Vea Recomendaciones para las personas totalmente vacunadas.
ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE PARA LAS ESCUELAS
Los CDC recomiendan que las escuelas sigan adoptando las estrategias actuales de prevención del COVID-19 para el año escolar 2020-2021. Conozca más
Actualización importante: establecimientos de atención médica
Los CDC han actualizado algunas de las formas de operar los sistemas de atención médica de manera efectiva en respuesta a la vacunación contra el COVID-19. Conozca más

לאחר נסיעות בינלאומיות

לאחר נסיעות בינלאומיות

האם את(ה) מחוסן(ת) לחלוטין?

אנשים נחשבים כמחוסנים לחלוטין

 • שבועיים לאחר המנה השנייה בסדרה בת שתי מנות, כגון חיסון פייזר או מודרנה, או
 • שבועיים לאחר חיסון בן מנה אחת, כגון חיסון Janssen של חברת Johnson & Johnson

אם אינך עומד(ת) בדרישות האלה, אינך מחוסן(ת) לחלוטין.

ייתכן שבנסיעה נחשפתם לנגיף הקורונה. ייתכן שאתם מרגישים טוב ואין לכם שום תסמינים, אבל בכל זאת נדבקתם ואתם עלולים להפיץ את הנגיף לאנשים אחרים. אתם ומי שהתלוו אליכם בנסיעה (כולל ילדים) מהווים סיכון למשפחה שלכם, לחברים ולקהילה במשך 14 הימים שלאחר הנסיעה.

מידע לשימוש אחרי נסיעה עבור אנשים שקיבלו חיסון מלא באמצעות חיסון שאושר על ידי ה-FDA או חיסון שאושר לשימוש חירום על ידי ארגון הבריאות העולמי:

מידע לאחר נסיעה לאנשים שלא התחסנו:

 • תוך 3 עד 5 ימים אחרי הנסיעה,  עליכם לבצע  בדיקה נגיפית וגם להישאר בבית בסגר עצמי במשך 7 ימים שלמים לאחר הנסיעה.
 • אפילו אם תוצאת הבדיקה שלילית, עליכם להישאר בבית בסגר עצמי במשך שבעה ימים שלמים.
 • אם נמצאתם חיוביים לבדיקה, עליכם להיכנס לבידוד כדי להגן על אנשים אחרים מפני הידבקות.
 • אם אתם לא נבדקים, הישארו בסגר עצמי בבית במשך 10 ימים לאחר הנסיעה.
 • הימנעו מלהיות בסביבת אנשים בסיכון מוגבר למחלות קשות במשך 14 יום, בין אם ביצעתם בדיקה ובין אם לאו.
 • בידקו בעצמכם האם יש לכם תסמינים של COVID-19; בודדו את עצמכם ולכו להיבדק אם אתם מפתחים תסמינים.
 • פעלו לפי ההמלצות או הדרישות של המדינה או האזור בו אתם נמצאים.

מידע לאנשים שהחלימו מהדבקה מתועדת ב-COVID-19 ב-3 החודשים האחרונים:

עליכם לפעול לפי כל הדרישות וההמלצות למטיילים מחוסנים לחלוטין, למעט הדרישה להיבדק 3-5 ימים לאחר נסיעה לארצות הברית אלא אם יש לכם תסמינים של COVID-19. אנו יודעים שאנשים יכולים עדיין להימצא חיוביים בבדיקה עד 3 חודשים לאחר שנדבקו ב-COVID-19 אך לא להיות מידבקים.

מה לעשות אם חליתם אחרי נסיעה או נמצאתם חיוביים בבדיקה

גם אם התחסנתם וגם אם לא, אם חליתם ויש לכם חום, שיעול, או תסמינים אחרים של COVID-19 או אם נמצאתם חיוביים בבדיקה:

 • בודדו עצמכם אם אתם חולים. הישארו בבית ואמצו אמצעי זהירות אחרים. הימנעו מלהיות בקשר עם אנשים אחרים עד שיהיה בטיחותי מבחינתכם לסיים את הבידוד הביתי.
 • אל תיסעו בזמן שאתם חולים.
 • אתם עלולים להיות חולי קורונה. אם זהו המצב, עליכם להיות מודעים לכך שרוב האנשים מסוגלים להחלים בבית מבלי לקבל טיפול רפואי.
 • הישארו בקשר עם הרופא שלכם. לפני שאתם הולכים להיבדק ע”י רופא או לחדר מיון, עדכנו אותם שיתכן שחליתם בקורונה.
 • אם מופיע אצלכם סימן שנחשב לאזהרת חירום (לרבות קשיי נשימה), פנו מיד לקבלת טיפול חירום רפואי.
 • אם אתם גרים בדירה קטנה יחד עם אנשים אחרים, צריך לנקוט אמצעי זהירות נוספים כדי להגן עליהם.

אם יש לכם תור לרופא שלא ניתן לדחות אותו, התקשרו למרפאת הרופא ואימרו להם שיש לכם או שייתכן שיש לכם קורונה. התנהגות כזו תסייע לאנשים במרפאה להתגונן בעצמם ולהגן על אנשים אחרים. לקבלת פרטים נוספים, עיינו בעמוד של CDC “מה לעשות אם תהיו חולים”.

* הנחיה זאת חלה על חיסונים לנגיף קורונה המאושרים כיום לשימוש חירום על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה”ב: החיסונים של החברות Pfizer-BioNTech, Moderna ו-Johnson and Johnson (J&J)/Janssen.  ניתן להחיל את ההנחיה הזאת גם על חיסונים לנגיף קורונה שאושרו לשימוש חירום על ידי ארגון הבריאות העולמי (למשל, AstraZeneca/Oxford). ראו באתר של ארגון הבריאות העולמי (WHO)ícono de sitio externo מידע נוסף בנוגע לחיסונים לקורונה שאושרו על ידי הארגון.